U bevindt zich hier

Tarieven

Reguliere tarieven

Kennismakingsgesprek (60min): €65
Individuele (spel)therapie (45min): €65
Ouderbegeleiding (60min): €70
Ouder-kindbegeleiding (60min): €70

Deze tarieven worden steeds geïndexeerd. De richtlijnen voor psychologen waarop ik me baseer bij het bepalen van mijn tarieven kan u hier raadplegen.

Geconventioneerde tarieven

Kennismakingsgesprek (60min): gratis
Therapie: gratis

Deze geconventioneerde tarieven kaderen binnen een eerstelijnstraject met een maximum van 10 sessies. Pas na het kennismakingsgesprek wordt ingeschat of u al dan niet in aanmerking komt voor een geconventioneerd traject gezien het aantal trajecten beperkt is. Dit is afhankelijk van uw hulpvraag. Houdt er alvast rekening mee dat deze trajecten voornamelijk plaatsvinden tijdens de schooluren. We plannen dit in zorgzaam overleg met de betrokken school. 

Intelligentieonderzoek (2,5 - 7 jaar)

Uitgebreid intelligentieonderzoek met gepersonaliseerd verslag: €280
Verkort intelligentieonderzoek (bv. ifv terugbetaling logopedie): €160

Terugbetalingen

Als erkend psycholoog/psychotherapeut kan u zowel voor psychotherapie als onderzoek een terugbetaling bij uw mutualiteit genieten. Hoeveel u terugbetaald krijgt, varieert afhankelijk van de mutuatliteit waar u bij aangesloten bent. Hieronder vindt u een beknopt overzicht wat betreft de terugbetaling voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar). Voor jongvolwassenen geldt bij sommige mutualiteiten een andere terugbetaling. Een volledige lijst vindt u hier. Raadpleeg voor recente veranderingen de website van uw mutualiteit.

Mutualiteit Terugbetaling
Christelijke Mutualiteit €30/sessie (24 sessies)
Liberale Mutuliteit €20/sessie (6/jaar)
V&N Ziekenfonds €10/sessie (10/jaar)
Neutraal ziekenfonds VL €10/sessie (10/jaar)
Helan €10/sessie (12/jaar)
Bond Moyson €20/sessie (12/jaar)


Afwezigheden

Gelieve tijdig een seintje te geven en minstens één werkdag (24u) op voorhand te annuleren wanneer u niet op de afspraak kan zijn. Indien de afspraak te laat geannuleerd wordt, zal de sessie aangerekend worden. Deze tijd wordt namelijk voor u vrijgehouden waardoor er geen andere sessie ingepland kan worden. Bedankt alvast voor uw begrip.