U bevindt zich hier

Doelgroep

Voor wie?

Praktijk De Voelspriet biedt psychotherapie aan voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen (tot 25 jaar) en hun ouders omwille van:

  • Emotionele moeilijkheden: laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, moeilijkheden met stresshantering en emotieverwerking, depressieve gevoelens, angst en piekeren, hoogsensitiviteit, zelfverwondend gedrag, zelfmoordgedachten
  • Gedragsmoeilijkheden
  • Opvoedings- en gezinsvragen, moeilijkheden in de ouder-kind relatie
  • Hechtingsproblemen en (vroegkinderlijk) trauma
  • Problemen bij rouw- en andere verliesverwerking
  • Psychosomatische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn...
  • ASS, ADHD en andere ontwikkelings- of leerproblemen
  • ... 

Bij volgende klachten luister ik in welke mate een samenwerking met extra hulpverleners (artsen, diëtisten, extra ambulante of residentiële hulpverlening...) wenselijk en/of noodzakelijk is. Er kan ook stapsgewijs gewerkt worden. Indien nodig zorg ik voor een warme doorverwijzing. 

  • Beginnende eetproblematieken en eetstoornissen
  • Experimenteren met middelen, verslaving