U bevindt zich hier

Aanbod psychotherapie

Individuele psychotherapie

Tijdens een individueel traject komt het kind of de jongere alleen naar de sessies. Afhankelijk van de leeftijd en hulpvraag zullen we via gesprekken en/of andere creatieve technieken aan de slag gaan. Jongeren en jongvolwassenen hebben vaak nood aan een eigen plek waar ze vrijuit kunnen spreken over hun zorgen. 

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij we voornamelijk via spel werken. Speltherapie is bijzonder geschikt voor jongere kinderen. Zij zijn namelijk nog niet in staat om voldoende woorden, verklaringen, bedenkingen te uiten rond bepaalde gedachten, gevoelens of gedragingen. Ook iets oudere kinderen kunnen gebaat zijn bij speltherapie. Gesloten, introverte, gevoelige of minder verbale kinderen kunnen zich comfortabeler voelen om zich via spel, symbolen, beelden... te uiten maar ook extraverte, uitbundige kinderen kunnen via spel meer tot expressie komen. Spelen is als het ware de eerste taal van een kind. Via dit spel spoor ik gevoelens, gedachten en thema's op die sterk leven bij uw kind. Het spel wordt nadien ook een manier om de moeilijkheden samen te verwerken.

Ouderbegeleiding

Wanneer uw kind alleen in (spel)therapie komt, nodig ik je als ouder op regelmatige basis uit om op vertrouwelijke wijze stil te staan bij wat er leeft binnenin uw kind. Misschien zit je zelf ook wel met vragen of twijfels over hoe je het beste met uw kind omgaat. Er kan ook een ouderbegeleiding opgestart worden zonder individuele begeleiding van uw kind. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer uw kind zelf geen hulpvraag heeft of zich moeilijk openstelt voor therapie. In dit geval kunnen we samen bekijken hoe u als ouder uw kind kan bijstaan. 

Soms gebeurt het dat uw kinderen iets losmaken bij jezelf als ouder. Ieder van ons draagt namelijk een eigen 'innerlijk kind' met zich mee dat vroeger positieve maar ook negatieve ervaringen opdeed. Kinderen houden ons soms een spiegel voor en tonen ons waar we zelf nog mee worstelen. Hoewel dit op natuurlijke wijze deel uitmaakt van het ouderschap, kan het ons overspoelen of doen twijfelen. Ook hier vind je ruimte voor in een traject ouderbegeleiding.

Ouder-kindbegeleiding

Soms worden problemen niet enkel voelbaar in symptomen of klachten maar ook in de relatie die je ervaart met je kind. Je ervaart weinig verbinding, moeite met communicate, conflicten of je krijgt net weinig hoogte van uw kind. Dit zijn allemaal voorbeelden die aanleiding kunnen geven tot een traject waarbij u en uw kind samen naar de sessies komen. Op deze manier kunnen we meteen inspelen op de noden die jullie elk apart en tegenover elkaar ervaren. 

Psycho-educatie

Indien uw kind een diagnose ASS of AD(H)D kreeg, specifieke problemen ervaart met stress of hoogsensitiviteit en/of hier meer over wil te weten komen, kunnen we een traject psycho-educatie starten. Dit wil zeggen dat ik uw kind tijdens een aanal sessies uitleg geef over wat deze diagnoses of termen precies inhouden. We gaan op zoek naar de specifieke manier waarop we dit bij uw kind herkennen, welke uitdagingen maar ook welke voordelen dit met zich meebrengt. Dit wordt steeds afgestemd op de vragen en leefwereld van uw kind. Een traject psycho-educatie kan ook aangeboden worden aan u als ouder, grootouders of andere zorgfiguren wanneer jullie op zoek zijn naar meer info. Er worden momenteel een aantal cursussen uitgewerkt. 

Psycho-educatie is doorgaans een onderdeel van een traject individuele psychotherapie of ouderbegeleiding maar kan ook als apart traject opgestart worden.